بازگردانی کالا به فروشگاه

رویه بازگردانی کالا به فروشگاه نولیکس

مشتریان فروشگاه نولیکس در صورت وجود مشکل کالا های سفارشی خود در ابتدا بایستی از طریق راه های ارتباطی به تیم پشتیبانی فروشگاه اطلاع داده و با هماهنگی از قبل تعیین شده به آدرس فروشگاه کالا را ارسال کنند.

آذربایجان غربی – نقده – خیابان رسالت – کوچه دادگستری سابق – مجتمع عرفان – طبقه دوم پلاک 28

مشتریان فروشگاه نولیکس می توانند یکی از 3 روش ذکر شده در زیر کالا ها را بازگردانی کنند:

  1. از طریق شرکت های حمل و نقلی مانند شرکت ملی پست و یا تیپاکس
  2. پایانه های شهر هایی که دسترسی مستقیم به آدرس ذکر شده فوق را دارند.
  3. مراجعه خریدار به شعب